Spoštovani starši oz. skrbniki in dragi učenci.

V petek, 18. 9. 2020, smo popoldan prejeli okrožnico, ki je vezana na nošenje mask.
Zapisana so ključna sporočila, katerim bomo sledili.

Maske v učilnici  niso obvezne za:

 – osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
–  učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
 – osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.   
 
Pazite nase in ostanimo zdravi.