Spoštovani starši in dragi prvošolci!

V torek, 1. 9. 2020, bo sprejem prvošolcev potekal v šolski telovadnici ob 9. uri.

Zaradi varnostnih ukrepov pred okužbo z virusom Covid–19, priporočenih s strani NIJZ,  vstop v telovadnico ne bo skozi šolo, ampak pri vhodu v samo telovadnico (pred šolo levo). Pred vstopom v prostor si razkužite roke. Maske so za starše obvezne. V šolo lahko vstopajo samo zdrave osebe!

Starši ves čas ostanete v šolski telovadnici, vaši otroci pa se bodo za krajši čas z razredničarkama umaknili v svoj razred.

S seboj naj imajo šolske torbe z mapo in zvezki, ki naj bodo označeni z imeni.

V času, ko bodo vaši otroci na malici, bomo opravili skupni roditeljski sestanek v telovadnici. Prosimo vas, da razmislite o predstavniku Sveta staršev za posamezni razred, katerega boste ta dan izvolili. Zaradi lažjega poteka volitev predstavnika v Svet staršev, vas prosimo, da v telovadnici zasedete mesta, ki bodo označena za posamezen razred.  Vaši otroci bodo sedeli na klopeh pred vami. Zagotovljena bo varnostna razdalja med posamezniki.

Ta dan otroci kosila in podaljšanega bivanja nimajo, saj gredo z vami domov.

V veselem pričakovanju prvega šolskega dne, vas lepo pozdravljamo!

Učiteljice prvega razreda