Drage učenke, učenci in spoštovani straši oz. skrbniki!

Za nami so spomladanski prazniki in začenjamo z zadnjim obdobjem pred poletnimi počitnicami. To obdobje je bilo že brez izrednih razmer zelo stresno zaradi obilice ocenjevanja.  Žal se ocenjevanju tudi v teh razmerah ne bomo mogli izogniti. Le to bo potekalo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli in Sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno – izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. Učitelji vas bodo preko spletnih učilnic seznanili z načini in kriteriji ocenjevanja. Pri ocenjevanju znanja učencev s posebnimi potrebami učitelji upoštevajo prilagoditve, določene v spremenjenem individualiziranem programu, ki so ga sprejele strokovne službe.

Širitev virusa je trenutno premagana, vendar je zelo pomembno, da vse te varnostne ukrepe ustrezno implementiramo v vsakdanje življenje in le to, kolikor je to mogoče, približati življenju pred izrednimi razmerami.

Trenutno rahljanje ukrepov, bo podlaga za vse korake naprej. Šole se vsekakor odpirajo vendar ne za vse. S ponedeljkom, 18. 5. 2020, se odprejo šolska vrata za vse učence prvega triletja. Prva tako s ponedeljkom, 25. 5. 2020, pa se šolska vrata odprejo za učence 9. razreda. Točna navodila o poteku pouka boste dobili v tednu pred odprtjem šol.

 

Bodite dobro, utrjujete učno snov in ostanite zdravi.

Vodstvo OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici