Skladno s 44. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Skladno s 45. členom zakona morajo starši vpisati v 1. razred otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Za šolsko leto 2020/21 je obvezen vpis otrok, ki so rojeni med 01. 01. 2014 in 31. 12. 2014.

Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici vabi k vpisu v 1. razred otroke, rojene leta 2014 in ki imajo stalno ali začasno bivališče v našem šolskem okolišu.

Prvi sestanek staršev novincev, na katerem boste prejeli informacije o postopku vpisa, bo potekal v četrtek, 6. 2. 2020, ob 16.30 v jedilnici OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici.

Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalni delavki na 02/5689112 ali preko e-pošte katja.perko1@guest.arnes.si.

Več informacij o samem vpisu se nahaja v priponki.