Zaradi izvedbe dneva šole, bodo v petek, 7. 6. 2019 spremenjeni vozni redi avtobusov.

Privozi:

Odvozi: