V zbiralni akciji odpadnega papirja, ki je potekala od 5. 11. do 23. 11. 2018, so sodelovali vsi učenci šole in otroci vrtca. Le-ti in njihovi starši so prinašali papir in dosledno upoštevali, kje in kako se papir odloži. Akcija je potekala v obliki tekmovanja. Denar, ki ga bomo dobili od podjetja Dinos, se bo tudi letos uporabil za interdisciplinarni dan (končni izlet). Hišnik, Dragoljub Bajalica, je ves prineseni papir skrbno sproti stehtal in zabeležil. Tudi letošnja akcija je bila uspešna, kljub temu, da je to leto v naši občini podjetje Saubermacher razdelilo zabojnike za odvoz papirja po domovih.
Skupaj se je zbralo 8308 kg odpadnega papirja. To leto nismo dosegli rekorda, zato pa imamo prvič dva zmagovalna razreda.
Največ papirja so prinesli učenci 6. a in 2. b razreda, in sicer vsak razred 1098 kg in tako dosegli skupno 1. mesto. Drugo mesto so dosegli OTROCI VRTCA in tretje mesto učenci 9. razreda in si zasluži še največ pohvale, saj so že četrto leto med najuspešnejšimi.
Čestitamo!

 
S to akcijo so učenci in njihovi starši spet pokazali, da znajo odgovorno ravnati z odpadnim papirjem in da imajo pozitiven odnos do narave. Posebej je potrebno pohvaliti starše in učence višjih razredov, saj vsako leto bolj zavzeto in skrbno prinesejo več papirja. S tem dejanjem pa dajejo vzor mlajšim učencem.
Hvala g. hišniku za vzorno opravljeno dodatno delo in g. ravnatelju za večkratne spodbudne objave.

 • 1. r. – 730 kg
 • 2. a – 419 kg
 • 2. b – 1098 kg
 • 3. a – 235 kg
 • 3. b – 170 kg
 • 4. a – 172 kg
 • 4. b – 290 kg
 • 5. a – 175 kg
 • 5. b – 106 kg
 • 6. a – 1098 kg
 • 6. b – 374 kg
 • 7. r. – 742 kg
 • 8. a – 536 kg
 • 8. b – 620 kg
 • 9. r – 779 kg
 • VRTEC – 791kg

Datum: 28. 11. 2018                                                                          Ekošola; vodja projektne dejavnosti, Zofija Kolbl