Tudi 2. mesec knjižne uganke je za nami. Sodelovalo vas je 44 učencev, od tega 18 v 1., 10 v 2. in 16 v 3. triadi. Med pravilno rešenimi odgovori smo v petek, pred počitnicami v knjižnici izžrebali zmagovalce za mesec februar. To so:

  • v 1. triadi Brina Pšeničnik iz 2. a,
  • v 2. triadi Gal Kukovec iz 5. b in
  • v 3. triadi Eva Mlinarič iz 7. b.

Vsi trije učenci so se tako uvrstili v finalno žrebanje, ki bo na koncu šolskega leta. Vsi učenci pa ste ponovno vabljeni v knjižnico, saj je knjižna uganka za mesec marec na temo Poezija že pripravljena.