NA – MA POTI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Več o projetku, ki ga izvajamo na šoli si lahko preberete na spodnjih povezavah.

NA-MA-POTI

Dejavnosti v projektu

Ugotovljeni problemi in izzivi

Pričakovani rezultati

ZRSŠ – NA – MA POTI