Postali smo gozdna šola. To pomeni, da bo učenje potekalo bolj prilagojeno učencem, saj bomo na razredni stopnji in pri naravoslovju pogosto obiskovali bližnji gozd in naravna okolja, ki ju ponuja narava in okolica naše šole. Seveda bomo upoštevali zmožnost učencev in njihove individualne lastnosti, kajti učenje jim želimo približati skozi naravo. “Gozdne učiteljice” bomo iskale pot nazaj k naravi, k večji svobodi in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodobni način življenja.

Ksenija Šteflič