Osnovna šola je nedvomno ustanova, kjer je prometna vzgoja vpeta v program že od samega začetka, torej že v 1. razredu in se nekako nadaljuje ter nadgrajuje z vsakim letom šolanja. Zavedamo se, da je varnost otrok kot udeležencev v prometu, izredno pomembna. Zato smo tudi letos med prvošolčke povabili policista, g. Simona Šipka, in se z njim sprehodili po šolski poti v naši občini. Policist je učencem nazorno predstavil način varne hoje po pločniku in prečkanje cestišča. Učenci so aktivno sodelovali na učnem sprehodu, ob koncu pa so si z velikim zanimanjem ogledali še policijsko vozilo in opremo.

Zavedajmo se, da smo otrokom s svojim obnašanjem in ravnanjem v prometu, velik vzor!