V petek, 2. junija, so se Zala Fras, Špela Rožman, Melisa Domajnko in Lana Eisenkohler, učenke 4. razreda, udeležile delavnic na Srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti. To je bil dan izvedbe nacionalnega projekta Unesco šole, z naslovom Odnos mladih do zdravja, ki so ga prvič izvajali v sklopu UNESCO ASPnet mreže. Na ta dan so na različne načine udejanjali cilje UNESCO šole, cilje projekta pa smo uresničevali skozi učni proces pri podaljšanem bivanju v obliki delavnic ter praktičnih veščinah že skozi celo šolsko leto.

Projekt vključuje UNESCO cilje: kulturo miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, poglobljena skrb za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Glavni namen projekta je prikazati pomen in lastno odgovornost do naše največje blaginje – zdravja z vidika mladih. Pri dijakih in učencih smo tako razvijali razumevanje globalnih dejavnikov, ki oblikujejo življenja ter jim omogočajo pridobivanje spretnosti, vrednot, odnosov in vedenja. Naučili smo se sodelovati, spoštovati in živeti skupaj za ohranjanje planeta. Namen projekta je hkrati tudi obeležiti svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj – 21. maj, in svetovni dan brez tobaka – 31. maj.

V projektu je sodelovalo 14 Unesco šol in vrtcev, ki so izvajale aktivnosti v sklopu projekta, pet od teh šol, to so  SŠGT RADENCI, OŠ BAKOVCI, OŠ KAPELA, OŠ TURNIŠČE, OŠ SV. JURIJ OB ŠČAVNICI, pa so se s svojimi učenci pridružili delavnicam.

Razdelili smo se v dve skupini. Ena skupina je sodelovala v likovni pod mentorstvom Antona Buzetija. Druga skupina pa je opravila »izlet« po Pomurju. Odpeljali smo se najprej v Selo, kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali Rotundo, potem pa smo nadaljevali pot do Šalovcev, kjer smo spoznali ekološko kmetijo Korenika. Sodelovali smo v delavnici peke pirinih rogljičkov, pozneje pa smo si ogledali še zeliščni vrt. Po vrnitvi smo opravili še kosilo in si ogledali specializirane učilnice Srednje zdravstvene šole Murska Sobota.

Izvedba projektnega dne pomeni pridobivanje dodatnih znanj na drugačen način, izven šolskih klopi, zidov, na različnih lokacijah, v naravi. S  tem želimo v mladih prebuditi njihovo lastno odgovornost do zdravja in narave, saj so vsebine projektnega tedna zajete iz vsakodnevnih življenjskih situacij.

 

Vida Tivadar,
mentorica