Datum: 5. 5. 2017

Prvo obvestilo:   Zdravstveno letovanje Baška 2017


Zdravstveno letovanje je letovanje, namenjeno vsem otrokom in mladostnikom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pravico do zdravstvenega letovanja v letu 2017 v okviru tega programa lahko uveljavljajo otroci in mladostnike s stalnim bivališčem v občinah Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Udeležijo se ga lahko otroci in mladi med 5. in 19. letom, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od  29. 1. 2016 do 24. 2. 2017).

Zdravstveno letovanje v Baški traja 12 dni. Naša izmena bo v času:

od četrtka, 3. avgusta 2017 do ponedeljka, 14. avgusta 2017

Ekonomska cena za 12-dnevno letovanje je 360,00 € na otroka, od tega krije ZZZS za zdravstveno upravičenega otroka 256,00 €, prispevek staršev znaša 104,00 €.

S področja Upravne enote Gornja Radgona ZZZS subvencionira letovanje 100 otrokom in mladostnikom iz vseh štirih občin.

 

Prijave se bodo zbirale v mesecu maju 2017.

Lep pozdrav.

Predsednik DPM Gornja Radgona:
Dušan Zagorc