V zbiralni akciji odpadnega papirja, ki je potekala od 7. 11. do 25. 11. 2016, so sodelovali vsi  učenci šole in otroci vrtca. Le-ti in njihovi starši so prinesli veliko papirja in upoštevali, kje in kako se papir odloži. Akcija je potekala v obliki tekmovanja. Denar, ki ga bomo dobili za odpadni papir, se bo uporabil za interdisciplinarni dan (končni izlet). Hišnik Anton Kolbl je ves prineseni papir sproti stehtal in zabeležil. Letošnja akcija je bila najbolj uspešna do zdaj.

Skupaj se je zbralo 10.745,6 kg odpadnega papirja.

Največ papirja so prinesli učenci 7. b razreda, in sicer 1341,8 kg in tako dosegli 1. mesto. Drugo mesto so dosegli otroci vrtca in tretje mesto učenci 3. b razreda.

Čestitamo!

S to akcijo so učenci in njihovi starši spet pokazali, da znajo odgovorno ravnati z odpadnim papirjem in da imajo pozitiven odnos do narave. Posebej je potrebno pohvaliti starše in učence višjih razredov, saj vsako leto bolj zavzeto in skrbno prinesejo več papirja. S tem dejanjem pa dajejo vzor ostalim učencem.

Hvala tudi g. hišniku za vzorno opravljeno dodatno delo.

 

 • 1. a – 390,6 kg
 • 1. b – 374 kg
 • 2. a – 207,5 kg
 • 2. b – 343,8 kg
 • 3. a – 524 kg
 • 3. b – 1.135,6 kg
 • 4. a – 579,8 kg
 • 4. b – 596,3 kg
 • 5. r. – 553,2 kg
 • 6. a – 413 kg
 • 6. b – 680 kg
 • 7. a – 746,8 kg
 • 7. b – 1341,8 kg
 • 8. r. – 736,3 kg
 • 9. r – 897,4 kg
 • VRTEC 1.224,7 kg

 

Ekošola: Zofija Kolbl