Objavljamo seznama izbranih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2016/2017: