Program kulturnega dneva za 6., 7., 8. in 9. razred

Predmetna stopnja:

7. 40 – 10. 15 pouk po urniku
10. 20 – 10.35 malica
10. 35- 12. 15 ples v telovadnici
V torek, 9. 2. 2016, bo kulturni dan, in sicer pustovanje. Predmetna stopnja bo imela prve tri ure pouk, nato ples v telovadnici. 9. razred bo poskrbel za glasbo. Če učenci želite, lahko pridete k pouku v maskah.