V zbiralni akciji odpadnega papirja, ki je potekala od 9. 11. do 20. 11. 2015, so sodelovali vsi učenci šole in otroci vrtca. Le-ti in njihovi starši so prinesli veliko papirja in upoštevali, kje in kako se papir odloži. Akcija je potekala v obliki tekmovanja. Denar, ki ga bomo dobili za odpadni papir, se bo porabil za končni interdisciplinarni dan (šolski izlet). Hišnik Anton Kolbl je ves prinesen papir vsak dan sproti stehtal in zabeležil. Letošnja akcija je bila najbolj uspešna do sedaj.

 •  1. a – 273,2 kg
 •  1. b – 467,5 kg
 •  2. a – 388 kg
 •  2. b – 718,1 kg
 •  3. a – 778 kg
 •  3. b – 522 kg
 •  4. a – 421,5 kg
 •  4. b – 214,3 kg
 •  5. a – 502,3 kg
 •  5. b – 503,9 kg
 •  6. r. – 1874,8 kg
 •  7. r. – 380,3 kg
 •  8. r. – 534,4 kg
 •  9. r – 487,1 kg
 •  VRTEC 746,1kg

Skupaj se je zbralo 8.811,5 kg odpadnega papirja.
Največ papirja so prinesli učenci 6. razreda, in sicer 1874,8 kilogramov in tako dosegli 1. mesto. Drugo mesto so dosegli učenci 3. a razreda in tretje mesto učenci 2. b razreda.
Čestitamo!
S to akcijo so učenci in njihovi starši spet pokazali, da znajo odgovorno ravnati z odpadnim papirjem. Posebej je potrebno pohvaliti starše nižjih razredov, saj vsako leto bolj zavzeto in skrbno prinesejo več papirja. S tem dejanjem pa dajejo vzor svojim otrokom.

Datum: 30. 11. 2015 Ekošola: Zofija Kolbl