Tekmovanje v recitiranju decimalk števila PI

3,141592653589 … je bilo slišati v ponedeljek, 14. 3. 2022, na mednarodni dan matematike, od 6. do 9. razreda pri urah matematike na naši šoli.

Število PI (označeno z malo grško črko π) je matematična konstanta, ki se pojavlja na mnogih področjih matematike, fizike … Imenuje se tudi Arhimedova konstanta, Ludolfovo število ter je enaka razmerju med obsegom kroga in njegovim premerom. Najpogostejši približek števila π je 3,14.

Število decimalk števila π je neskončno in ker se te ne ponavljajo, je za mnoge izziv, kako si zapomniti čim več decimalk te konstante.

Nekaj prvih decimalk števila pi lahko najdete na http://www.piday.org/million

Kar je za nekatere izmed nas nepredstavljivo, se je iz ust naših učencev slišalo precej lahko. Največ decimalk števila PI je pravilno povedala Ana Gomilšek iz 6. a razreda, sledita Pia Mlinarič iz 7. b razreda in Ariana Klemenčič iz 9. a razreda.

Ko se števke števila PI združijo s črkami

Verjamemo, da ustvarjanje, ki združuje umetnost in matematiko, ni izpeto, zato so učenci 2. skupine 9. razreda pri uri matematike ob pomoči knjižničarke oblikovali besedila, z upoštevanjem pravila, da mora biti število črk v n-ti besedi enako n-temu decimalnemu mestu števila PI. Nastalo je nekaj zanimivih zapisov.

 

 

Učitelji matematike in knjižničarka