Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da lahko vse sezname gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin), ki jih bodo vaši otroci potrebovali v šolskem letu 2021/22, najdete na povezavi.

Učbenike bodo učenci na začetku šolskega leta 2021/22 dobili v šoli ob pravočasno oddani prijavnici za učbeniški sklad. Delovne zvezke in potrebščine, navedene na seznamu, pa kupite starši sami.

Učenci 1., 2.in 3. razreda bodo dobili v šoli tudi delovne zvezke, starši torej nabavite samo potrebščine.